• Hotel Kastens
 • Jürgensplatz 52
 • D-40219 Düsseldorf
 •  
 • Telefon:+49 211 30250
 • Fax:+49 211 3025110
 • info@kastens-hotel.de
 • Deutsch
 • English
 • Dutch
 • Espanol
 • Rus
 • Cn
 • Deutsch
 • English
 • Dutch
 • Espanol
 • Rus
 • Cn

Legal

Kastens Hotel - Art Hotel GmbH
Jürgensplatz 52
D-40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)2 11 30 25 0
Telefax: +49 (0)2 11 3 02 51 10

E-Mail: info@kastens-hotel.de
Internet: www.kastens-hotel.de

GDS Codes:

Sabre: GZ 74899
Apollo/Galileo: GZ 22418
Worldspan: GZ DUSKA
Amadeus: GZ DUSKASPlatform for online dispute resolution by the European Commission:

ec.europa.eu/consumers/odr/Vertegenwoordigend bedrijfsleider
Dirk Quabeck

Kamer van Koophandel
Industrie- und Handelskammer, Ernst-Schneider-Platz 1,
40212 Düsseldorf

Handelsregister
HRB 41751, Amtsgericht Düsseldorf

Identificatienummer omzetbelasting
USt-ID-No.: DE 813361380

__________________________________

Algemene Voorwaarden/Disclaimer

1. Aansprakelijkheid voor website-inhoud

Op het gebruik van deze website is Duits recht van toepassing. De hier vermelde voorwaarden van Kastens Hotel Düsseldorf zijn van toepassing op het gebruik van de website van Kastens Hotel Düsseldorf. Bezoekers van deze website worden geacht hiermee in te stemmen. Als dienstenaanbieder zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze website volgens de algemene Duitse wet, § 7 Abs.1 TMG. De inhoud van onze webpagina’s wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Kastens Hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de site), of uit het afgaan op (onvolledige of foutieve) informatie die op deze site wordt verstrekt. De auteur behoudt zich het recht voor, delen van of de gehele website te veranderen of verwijderen zonder hiervan van tevoren kennis te geven. Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend en niet bindend.

2. Aansprakelijkheid voor links

Ons internetaanbod omvat links naar externe websites van derden. De desbetreffende aanbieder/beheerder van deze website is te allen tijde voor de inhoud van deze gelinkte websites verantwoordelijk. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites van de hand en nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden over. Zodra wij kennisnemen van links op onze website die verwijzen naar websites die wetsovertredingen begaan, zullen wij de koppelingen naar dergelijke sites direct verwijderen.
Dit geldt eveneens voor inhouden van derden in door de auteur gecreëerde fora, mailinglijsten en gastenboeken. Voor informatie op externe websites is alleen de eigenaar van die externe websites verantwoordelijk, en niet de website-aanbieder die naar deze externe websites verwijst

3. Auteursrecht

DDe inhoud en werken op deze website die door de websitebeheerders zelf zijn gemaakt zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het is verboden deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van de auteur/maker te verveelvoudigen, bewerken, verspreiden of op welke manier dan ook te exploiteren buiten de grenzen van het auteursrecht. Het downloaden en kopiëren van deze website is enkel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Inhoud op deze website, die niet door de webbeheerder zelf opgesteld is en bijdragen door derden, is als zodanig gekenmerkt. De auteursrechten van derden worden in acht genomen. Zodra wij kennisnemen van inhoud die wetsovertredingen bevat, zullen we deze inhoud meteen verwijderen. Als u desondanks een schending van het auteursrecht vaststelt, verzoeken wij u, ons hierop attent te maken.
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten gemaakt door hemzelf, respect voor afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of om afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Bevindt zich desondanks op deze site nog een afbeelding, geluidsbestand of videofragment zonder verwijzing naar de auteur, dan kon het copyright van de desbetreffende auteur niet achterhaald worden.


4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is als onderdeel van de op deze pagina genoemde internetaanbod te beschouwen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet niet meer of volledig overeenkomen met de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid blijven.

Kastens Hotel - Art Hotel GmbH | Jürgensplatz 52 | D-40219 Düsseldorf | +49 (0)2 11 30 25 0 | © 2021

Online-Boeken